top of page

"Zawodowy staż bez granic"

na zasadach programu

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Zakończono realizację staży dla projektu – nr 2016-1-PL01-KA102-025409 realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+.

Tytuł projektu: „Zawodowy staż bez granic”

Czas trwania: 01.10.2016 – 30.06.2018

Kwota dofinansowania do projektu : 177,760.00 EUR

W projekcie uczestniczyło 60 uczniów w tym 30 uczniów kształcących w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 15 uczniów kształcących w zawodzie technik logistyk i 15 uczniów kształcących w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie odbyli czterotygodniowe staże w przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii. Byli to najlepsi uczniowie klas 3 odbywający praktykę zawodową zgodnie z programem nauczania danego zawodu. Każdej z wyjeżdżających grup towarzyszył opiekun.

Poszczególne mobilności odbywały się w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w terminach:

  • I grupa technik żywienia i usług gastronomicznych - od 30.01.2017 do 24.02.2017

  • II grupa technik logistyk -  od 06.03.2017 do 31.03.2017

  • III grupa technik żywienia i usług gastronomicznych - od 06.11.2017 do 01.12.2017

  • VI grupa technik ekonomista - od 12.02.2018 do 09.03.2018

 

 

Celem staży praktycznych było m.in.:

  • zapoznanie z warunkami funkcjonowania nowoczesnych europejskich firm o wysokim poziomie zaawansowania,

  • wykorzystanie zdobytej dotychczas szkolnej wiedzy, poszerzenie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym,

  • doskonalenie umiejętności współpracy w zawodowym międzynarodowym zespole,

  • wyrabianie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy oraz sposób i organizację wykonania zadania w poszczególnych miejscach praktyki,

  • zapoznanie się z dokumentacją stosowaną w firmach w obszarze gastronomicznym, logistycznym i ekonomicznym,

  • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego,

.

Cel główny projektu - podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 60 uczniów kształcących w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk oraz technik ekonomista uczących się w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie.

bottom of page